Слух та протезування

Детальніше

«Слух»

Слух – один з найбільш значущих органів чуття людини. Приблизно 10 % інформації ми отримуємо через слух.

Людське вухо – дуже складний і тонкий механізм, в склад якого входять різноманітні елементи, що довгим ланцюгом здійснюють передачу від вушної раковини до кори головного мозку.

Детальніше

«Порушення слуху»

Порушення слуху поділяють на три великі групи. До першої відносять ураження звукопровідної системи (кондуктивна приглухуватість), до другої – ураження звукосприймаючої системи (сенсоневральна приглухуватість), до третьої – змішані порушення, коли одночасно уражені звукопровідна і звукосприймаюча системи.

Детальніше

«Слухопротезування»

Слухопротезування – це захід, що дозволяє поліпшити слух людини тим чи іншим шляхом. У даний час виділяють три способи слухопротезування:

  1. Реконструктивна хірургія на середньому і зовнішньому вусі
  2. Кохлеарна імплантація
  3. Протезування за рахунок передачі слухової інформації через звукопідсилюючі засоби – слухові апарати.
Детальніше